Huoltokatko - Serviceavbrott

Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kotisivut ovat poissa käytöstä huollon johdosta.

Finlands Vita Ros’ och Finlands Lejons ordnars hemsidor är ur bruk på grund av ett serviceavbrott.

Ystävällisesti – Vänligen

Ritarikuntien kanslia
Riddarordnarnas kansli